AJANKOHTAISTA

Huoneistotietojärjestelmä – Mitä se tarkoittaa osakkeenomistajan näkökulmasta?

Mikä huoneistotietojärjestelmä on?

Vuonna 2019 voimaan tulleen lain mukaan kaikkien taloyhtiöiden on siirryttävä huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Huoneistotietojärjestelmä itsessään on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä asunto-osakkaiden omistajarekisteri.

Huoneistotietojärjestelmään merkitään kaikki tiedot osakehuoneistojen omistuksista ja panttauksista. Tämä koskee asunto-osakkeiden lisäksi myös esimerkiksi autotalleja ja -paikkoja. Kaiken kaikkiaan rekisterissä tulee vuoden 2023 loppuun mennessä olemaan Suomen noin 90 000 taloyhtiötä ja 1,5 miljoonaa osakehuoneistoa.

Osakkeenomistajan kannalta muutos on myönteinen, sillä se helpottaa taloyhtiön omistusasiakirjojen hallintaa. Uuden rekisterin myötä paperisista osakekirjoista voidaan luopua ja osakekirjat muuttuvat sähköiseen muotoon.

 

Mitä osakkeenomistajan tulee tehdä?

Huoneistotietojärjestelmään ja osakehuoneistorekisteriin siirrytään kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa vastuullisena toimii taloyhtiö, jonka tehtävänä on siirtää osakeluettelo Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi. Itse osakekirjan muuttaminen taas on osakkeenomistajan vastuulla. Taloyhtiön tulee ilmoittaa kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, kun siirto Maanmittauslaitokselle on suoritettu, jonka jälkeen osakkeenomistaja voi hakea sähköistä omistajamerkintää.

Osakekirjan muuttaminen sähköiseksi tehdään mitätöimällä fyysinen olemassaoleva osakekirja, eli hakemalla omistuksen rekisteröintiä. Rekisteröintiä on haettava viimeistään 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Tämä voidaan kuitenkin tehdä vasta siinä vaiheessa, kun taloyhtiö on ilmoittanut taloyhtiön osakeluettelon siirtyneen Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään.

Osakkeenomistajalla on 10 vuotta aikaa hakea omistuksen rekisteröintiä. Jos osakekirja on pankissa lainan vakuutena myös pankki voi hakea omistuksen rekisteröintiä osakkeenomistajan puolesta. Pankit voivat veloittaa palvelusta oman hinnastonsa mukaisesti, joten osakkeenomistajan kannalta halvin vaihtoehto on tehdä omistuksen rekisteröinti itse.

Osakekirjan rekisteröinti on osakkeenomistajan vastuulla. On kuitenkin olemassa muutamia tilanteita, jossa rekisteröinti on suoritettava nopeammin kuin 10 vuodessa tai rekisteröintiprosessi on muuten erilainen. Näitä ovat seuraavat tilanteet:

 

  • Asunto vaihtaa omistajaa. Omistajuuden vaihdossa osakekirjan rekisteröintiä on haettava kahden kuukauden kuluessa luovutuskirjan allekirjoituksesta tai omistusoikeuden siirtymisestä.
  • Osakekirja on fyysisesti osakkeenomistajan hallussa. Tällöin osakekirjan mitätöinti ja omistajuuden rekisteröinti on suoritettava itse. On tärkeää muistaa, että jokaisen osakkeenomistajan tulee suostua tähän.
  • Osakekirja on kadonnut tai tuhoutunut. Osakekirjan kuollettamista täytyy hakea paikkakunnan käräjäoikeudelta. Maanmittauslaitokselle tehtävään hakemukseen tulee liittää kärjäoikeiden päätös mukaan.

 

Osakkeenomistajalta Maanmittauslaitos perii rekisteröintimaksun huoneistotietojärjestelmään tehtävistä muutoksista. Muutoksen hinta on 63 euroa. Tämä maksu peritään muun muassa omistuksen, panttauksen tai rajoituksen rekisteröinnistä. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi tarkistaa oman omistuksensa tietoja maksutta Maanmittauslaitokselta.

Asuntokaupassa muutos näkyy jonkin verran, mutta pääosin pankkien ja kiinteistövälittäjien osalta. Pankin ja välittäjän tehtävänä on selvittää, kuuluuko yhtiö huoneistotietojärjestelmään ja onko osakehuoneiston omistajalla paperinen vai sähköinen omistajamerkintä. Maanmittauslaitoksella on myös ollut ruuhkaa ja tästä johtuvia viiveitä tietojen kirjauksessa, joten kopio kauppakirjasta tai muusta saantokirjasta on hyvä toimittaa edelleen uuden asunnon isännöintitoimistolle, jotta taloyhtiöön liityvät maksut, kuten vastikkeet ja mahdolliset lainaosuudet saadaan laskettua oikein.

Maanmittauslaitos ei myöskään saa tietoa kaupassa sovituista muista ehdoista, kuten hallintaoikeuden siirtymisestä, jos se on sovittu eri päivälle kuin osakekirjan rekisteröinti on tehty. Mikäli hallintaoikeus tai vastikkeenmaksuvelvollisuus on sovittu eri päivälle, ei tämä tieto siirry suoraan isännöintitoimistolle. 

 

Muutos helpottaa osakkeenomistajaa

Vaikka muutos voi tuntua osakkeenomistajilta turhalta tai kenties työläältä, on se ehdottomasti hyvä asia monessa mielessä. Sähköinen omistajamerkintä poistaa riskin osakekirjan tuhoutumiselta tai katoamiselta, eikä paperista osakekirjaa enää tarvita.

Huoneistotietojärjestelmään siirryttäessä ja omistuksen rekisteröinnin yhteydessä osakkeenomistaja voi antaa omat yhteystietonsa Maanmittauslaitokselle, jolloin sähköinen asiointi huoneistotietojärjestelmän osalta helpottuu tiedottamisen osalta.

Osakkeenomistajan on myös tärkeää muista näiden tietojen ilmoittaminen sähköisen omistuksen rekisteröinnin yhteydessä Maanmittauslaitokselle suoraan, jotta kaikki oleellinen tieto saavuttaa osakkeenomistajan myös jatkossa. Mikäli yhteystietoja ei ilmoiteta käyttää Maanmittauslaitos Väestötietojärjestelmässä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä olevia yhteystietoja.

MTR-isännöinti on osakkeenomistajan tukena muutoksessa ja pidämme webinaarin torstaina 31.8.2023, kello 17.30. Liity mukaan kuulemaan lisää tästä linkistä.

Ajankohtaista