AJANKOHTAISTA

Kunnossapitotarveselvitys: Mikä se on ja miksi se on tärkeää kiinteistön kannalta? Tule mukaan kuuntelemaan MTR-Isännöinnin sekä STIO:n yhteinen webinaari aiheesta

MTR ja STIO pitävät yhdessä webinaarin aiheesta Kunnossapitotarveselvitys 10.10.2023 klo 17.30.

 

Kunnossapitotarveselvitys on kiinteistöjen isännöinnin keskeinen työkalu, joka auttaa varmistamaan rakennusten pitkäikäisyyden ja turvallisuuden. Se on dokumentti, joka kuvaa kiinteistön mahdolliset tulevat kunnossapitotarpeet. Tämä selvitys on korvaamaton resurssi taloyhtiölle, ja sen huolellinen laadinta on tärkeää kiinteistön osakkaille.


 Oikein ja laadukkaasti tehdyn kunnossapitotarveselvityksen (KPTS) avulla taloyhtiöiden korjausvelka ei pääse kasvamaan liikaa ja se on myös lain vaatima dokumentti jokaiselle taloyhtiölle. 

 

Miksi kunnossapitotarveselvitys on tärkeää taloyhtiöissä?

 

Kunnossapitotarveselvitys antaa taloyhtiölle kattavan kuvan kiinteistön tulevista tarpeista. Tämä auttaa ennaltaehkäisemään odottamattomia ongelmia ja mahdollistaa suunnitellun kunnossapidon. Ennaltaehkäisevän kunnossapidon avulla voidaan säästää kustannuksissa ja varmistaa kiinteistön pitkäikäisyys.


Onko kunnossapitotarveselvitys pakollinen?


Kyllä on. Vuonna 2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 3§ edellyttää taloyhtiöiltä kunnossapitotarveselvityksen tekemistä. Laki edellyttää taloyhtiön hallitusta tekemään kunnossapitotarveselvityksen ja esittämään sen taloyhtiölle yhtiökokouksessa. Siitä on ilmettävä kaikki kunnossapidon tarpeet, joilla on olennaista vaikutusta osakehuoneistojen käyttöön sekä käyttökustannuksiin.

 

Mitä taloyhtiöt ja osakkaat hyötyvät kunnossapitotarveselvityksestä?

 

Kunnossapitotarveselvitys auttaa taloyhtiötä laatimaan realistisen budjetin kunnossapitoon ja korjauksiin. Tämä auttaa välttämään yllättäviä kustannuksia ja varmistaa, että kiinteistön omistajille ei tule yllättäviä rahoitusvaikeuksia. Pitkällä aikavälillä säästöt voivat olla merkittäviä, kun korjaukset tehdään oikea-aikaisesti.

 

Myös kiinteistön arvo säilyy korkeampana, kun se on hyvin hoidettu. Kunnossapitotarveselvitys auttaa talyoyhtiötä tunnistamaan ja korjaamaan ongelmat ennen kuin ne pahenevat, mikä puolestaan ​​vaikuttaa myönteisesti kiinteistön arvoon. Tämä on erityisen tärkeää, jos kiinteistöä tai osakkeita suunnitellaan myytävän tulevaisuudessa.

 

Kuinka tehdä kunnossapitotarveselvitys?


Kunnossapitotarveselvityksen laatiminen on monivaiheinen prosessi, ja sen tekemiseen suositellaan teknisen asiantuntijan apua. Kunnossapitotarveselvityksen luomiselle hyvänä pohjana toimii Kuntoarvio ja siihen liittyvä pitkän tähtäimen suunnitelma.

Kuntoarviossa asiantuntija ryhmä selvittää kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien tilan ja antaa arvionsa. Tämän arvion perusteella laaditaan kiinteistölle 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelma, jota kutsutaan PTS-ehdotukseksi. Tässä suunnitelmassa määritellään kiinteistön korjausten ajoitus, niiden kiireellisyys ja arvioidut kustannukset. Tämä PTS-ehdotus toimii perustana lain vaatimalle kunnossapitotarveselvitykselle.

 

Liity mukaan kuulemaan lisää tästä linkistä.

Ajankohtaista