AJANKOHTAISTA

MTR-Isännöinti pitää alan toimintatapojen perusteellista tutkintaa hyvänä asiana

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tiedotti 10.2.2021 kartellitutkinnan päättymisestä isännöintitoimialalla.

MTR-Isännöinnissä noudatetaan kilpailulainsäädäntöä ja yrityksessä toimitaan hinnoittelun osalta täysin itsenäisesti. Isännöintitarjoukset toteutetaan yrityksen omien hinnoitteluperiaatteiden, kustannusrakenteen ja asiakkaan tarvitsemien palveluiden mukaan. Palvelusta sovitaan kunkin asiakkaan kanssa isännöintisopimuksella.

”Koemme alan toimintatapojen perusteellisen tutkimisen hyvänä asiana. Kaikkien toimintatapojen pitää olla selkeitä ja avoimia”, toteaa MTR-Isännöinnin toimitusjohtaja Krister Ilvonen Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnasta.

MTR-Isännöinnin toimitusjohtaja Krister Ilvonen on jäsen Isännöintiliiton nykyisessä hallituksessa, jonka tehtävä on edistää toimialan reilua ja avointa kilpailua.

”Yrityksellemme on tärkeää, että Isännöintiliittoa kehitetään oikeaan suuntaan. Olen ollut mukana muuttamassa liiton toimintatapoja keskeisiltä osin vaihdetun johdon kanssa. Lisäksi uudistimme liiton strategian etuajassa”, Krister Ilvonen summaa Isännöintiliitossa tehtyä työtä.

KKV:n tutkinta kohdistui 2014–2017 väliseen ajanjaksoon, jolloin MTR-Isännöinnillä ei ole ollut edustusta liiton hallituksessa.

Mikäli teillä herää mitä tahansa kysymyksiä aiheesta, vastaamme niihin mielellämme.

Lisätietoja:

Krister Ilvonen
toimitusjohtaja, MTR-Isännöinti
050 324 4024, krister.ilvonen@mtr.fi

Ajankohtaista