AJANKOHTAISTA

Vas. Toivo Korhonen/JIP, oik. Krister Ilvonen/MTR

Pohjois-Karjalan suurin isännöintiyritys JIP Isännöinti osaksi MTR-konsernia

Pohjois-Karjalan suurin isännöintiyritys JIP Isännöinti on liittynyt osaksi MTR-konsernia. Asiakkaille tämä tuo vahvistusta muun muassa tekniseen isännöintiin ja vuokranvälitykseen: ”Asukkaat haluavat keskittyä omaan elämään ja saada palvelut yhdeltä luukulta.”

Uudenmaan alueella toimiva MTR-Isännöinti ja Pohjois-Karjalassa toimiva JIP Isännöinti yhdistyvät. JIP Isännöinti jatkaa omana yrityksenään MTR-konsernin sisällä. Yhdistyminen ei vaikuta nykyisten asiakkaiden palveluihin.

Yhdistyminen tuli ajankohtaiseksi, kun JIP Isännöinnissä tuli tarve yritysjärjestelyille toisen osakkaan eläköityessä.

– Myös digitalisaation asettamat kehitystarpeet alkavat olla sellaisia, että kaipasimme siihen leveämpiä hartioita. Tämä kauppa mahdollistaa kasvumme jatkumisen, JIP Isännöinnin toimitusjohtaja ja toinen osakas Toivo Korhonen sanoo.

MTR-konsernin toimitusjohtaja Krister Ilvonen on tyytyväinen, että konserni saa kaupassa hyvin toimivan ja terveen yrityksen, jossa on paljon osaamista. Tämä tukee myös MTR:n strategiaa kasvaa valtakunnalliseksi toimijaksi.

– Olen oppinut tuntemaan Topin viiden vuoden ajalta Isännöintiliiton kautta. Hänellä on kokemusta, osaamista ja näyttöä tuloksellisesta tekemisestä. Saamme varmasti konserniimme myös hyviä käytäntöjä JIP Isännöinniltä. Esimerkiksi asuntojen omistajille tarjottu vuokranvälitys on sellainen palvelu, joka kiinnostaa varmasti monia pääkaupunkiseudunkin asunnonomistajia.

MTR-Isännöinti puolestaan tarjoaa esimerkiksi entistä enemmän tarvittua teknistä isännöintiä konserniin kuuluvan STIOn kautta.

– Asukkaat haluavat entistä enemmän keskittyä omaan elämäänsä ja ostaa palvelut yhdeltä luukulta. Tätä pystymme yhdistymisen jälkeen tarjoamaan entistä paremmin, Toivo Korhonen sanoo.

Uusi tapa isännöidä on välttämätön – mutta se ei ole helppoa

MTR haluaa herättää keskustelua uudesta tavasta isännöidä. Toimiala muuttuu nopeasti ja isännöinnin pitää tuottaa entistä enemmän arvoa taloyhtiöille. Samalla isännöitsijöiden kasvava uupumus pitää saada taittumaan.

– Meidän visiomme on tehdä tästä alasta hot. Meidän pitää saada vapautettua isännöitsijöidemme aikaa tuottamaan aitoa arvoa ja houkuteltua alalle uutta väkeä. Siksi esimerkiksi kaikki tiedonsiirto ja raportointi pitää saada digitalisaation avulla niin tehokkaaksi kuin mahdollista. Panostamme tähän jatkossa muun muassa rakentamalla omaa sovellusta isännöitsijöiden ja asiakkaiden käyttöön, Krister Ilvonen kertoo.

Viime kädessä isännöinnissä on kuitenkin kyse asiakkaista.

– Me luulemme tietävämme, mitä asiakkaamme haluavat, mutta silti hoidamme asioita 150-kohtaisen tehtävälistan kanssa. Yksi haaste liittyy myös siihen, että asiakkaamme haluavat henkilökohtaista palvelua, mutta se tekee isännöintiin pullonkaulan. Isännöitsijät ovat jo valmiiksi ylikuormitettuja.

– Voitaisiinko isännöintiin ottaa enemmän mallia esimerkiksi rahoitusalalta, jossa asiakkaalle on yksi vastuuhenkilö, mutta taustalla asiantuntijat selvittävät vastaan tulevia haasteita? Ei voi olla enää niin, että isännöitsijä on kaikkien alojen asiantuntija, Ilvonen huomauttaa.

Yhdistymisen myötä MTR Group palvelee noin 800 taloyhtiötä huolehtien 26 000 kodista Uudenmaan ja Itä-Suomen alueella. Yhtiöt jatkavat toimintaansa normaalisti, mutta vahvasti yhdessä kehittäen.

Lisätietoja

Krister Ilvonen
toimitusjohtaja, MTR-konserni
050 479 2880
krister.ilvonen@mtr.fi

Toivo Korhonen
toimitusjohtaja, JIP Isännöinti
050 362 8425
toivo.korhonen@jipisannointi.fi

MTR Group tarjoaa asiakaslähtöisiä kiinteistöhallinnan palvelukokonaisuuksia Uudenmaan alueella ja Itä-Suomessa. Konsernin yritykset palvelevat kaiken kokoisia taloyhtiöitä yli 30 vuoden asiantuntemuksella. Yhteensä huolehdimme noin 800 taloyhtiön arjesta ja 26 000 kodista. 2022 liikevaihtomme on noin € 11,5M.

MTR on osa ruotsalaista Odevo-konsernia, jolla on yli 10 000 asiakasta Suomessa, Ruotsissa ja Britanniassa. Konsernin asiakkaat hallinnoivat yli 500 000 asuntoa. Yrityksen kasvuvauhti vuosina 2019-21 on ollut keskimäärin 135% vuodessa ja liikevaihto on ollut vuonna 2021 1,5 miljardia ruotsin kruunua eli noin 142 miljoonaa euroa. Konsernin työntekijämäärä on noin 1 700. Odevo laajenee seuraavaksi maailman suurimmalle kiinteistönhoidon markkina-alueelle Yhdysvaltoihin.

Ajankohtaista