Huoneistoremontit

Huoneistoremontit

Osakkeenomistajalla on lähtökohtaisesti oikeus tehdä sellaisia kunnossapito- ja muutostöitä hallitsemaansa huoneistoon, joista ei aiheudu vahinkoa tai haittaa yhtiölle, naapureille tai rakennuksille. Kaikista sellaisista töistä, jotka saattavat vaikuttaa talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin, on lain mukaan ilmoitettava etukäteen yhtiölle (isännöitsijälle tai hallitukselle).

Muutostyöilmoitus on tehtävä käytännössä kaikista muista töistä tapetointia, maalausta tai lattian vaihtoa (kun materiaali pysyy samana) lukuun ottamatta. Muutostyöilmoituksen käsittelyyn on suositeltavaa varata riittävästi aikaa. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin lupa työn suorittamiseen on myönnetty.

Mikäli töitä on suoritettu ilman asianmukaisia ilmoituksia ja lupaa, saatetaan muutostyö joutua tekemään uudelleen taloyhtiön edellytysten täyttämiseksi. Mikäli näin joudutaan menettelemään, on muutostyöhön ryhtynyt osakas vastuussa ylimääräisistä kustannuksista.

Muutostyöilmoituksen pääset täyttämään täällä.

Muutostöiden valvonta

Lain mukaan taloyhtiöllä on muutostöiden valvontaoikeus. Valvontaan liittyvät kustannukset kuuluvat lähtökohtaisesti osakkaan maksettaviksi. Valvontakäyntien määrä riippuu suoritettavan työn laajuudesta. Valvonta ei poista osakkaan ja työn suorittajan vastuuta urakasta. Muutostyöilmoituksen jättäessään, on osakas hyväksynyt remonttiin liittyvät vastuut, velvollisuudet ja ohjeet. Kun remontti on valmistunut ja asianmukaisesti valvottu, tehdään siitä merkintä huoneiston isännöitsijäntodistukseen.