Jätehuolto ja kierrätys

Jätehuolto ja kierrätys

Asuintalojen jätehuollossa noudatetaan kunnallisia määräyksiä. Tavallisesti taloyhtiössä on varattu erilliset jäteastiat sekajätteelle, keräyspaperille, kartongille, biojätteelle, metallille ja lasille.

Edellä mainittuihin jäteluokkiin kuulumattomat jätteet, tulee asukkaan huolehtia itse asianmukaiseen kierrätykseen tai sorttiasemalle.

Vanhojen huonekalujen, remontti- ja muuttojätteiden sekä sähkö- ja elektroniikkaromun ja ongelmajätteen jättäminen taloyhtiön jätepisteelle on ehdottomasti kielletty! Taloyhtiöllä on oikeus periä väärästä lajittelusta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ne aiheuttaneelta asukkaalta.

Oikealla lajittelulla jokainen asukas varmistaa, että taloyhtiölle ei koidu turhia lisäkustannuksia!