Osakerekisteröinti

Osakerekisteröinti

Uusi osakas merkitään taloyhtiön osakeluetteloon, kun hän on esittänyt riittävän luotettavan selvityksen omistusoikeudestaan. Ennen omistusoikeuden siirtymistä koskevaa merkintää, on lisäksi esitettävä selvitys varainsiirtoveron suorittamisesta. Osakkeenomistaja vastaa asiakirjojen toimittamisesta isännöitsijätoimistoon.

Osakerekisteröintiä varten on toimitettava kopiot seuraavista asiakirjoista

Tavanomainen kauppa

 • Osakekirja siirtomerkinnöin (osakekirjassa oltava katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja)
 • Kopio kauppakirjasta
 • Verohallinnon antama todistus varainsiirtoverosta (omatoimiset kaupat) tai kopio kiinteistövälittäjän antamasta todistuksesta (kiinteistövälittäjän kautta tehdyt kaupat)
 • Mahdolliset valtakirjat yhteisomistajilta sekä aviopuolison suostumus kauppaan, mikäli huoneisto on toisen omistuksessa, mutta yhteisenä kotina

Jakamaton kuolinpesä

 • Osakekirja (todennetaan, että osakekirja on kuolinpesän hallinnassa)
 • Perukirja
 • Sukuselvitys, mikäli perukirja ei ole maistraatissa tarkistettu

Perinnönjako

 • Perukirja
 • Sukuselvitys, mikäli perukirjaa ei ole maistraatissa tarkistettu
 • Perinnön jakokirja
 • Osakekirja siirtomerkinnöin
 • Pesän ulkopuolisilla varoilla lunastetun osuuden osalta selvitys varainsiirtoveron maksamisesta

Testamentti

 • Perukirja
 • Sukuselvitys, mikäli perukirjaa ei ole maistraatissa tarkistettu
 • Testamentti kokonaisuudessaan (sisältäen tiedon lainvoimaisuudesta, testamentin tiedoksiantotodistukset ja moittimattomuustodistukset)
 • Osakekirja siirtomerkinnöin
 • Pesän ulkopuolisilla varoilla lunastetun osuuden osalta selvitys varainsiirtoveron maksamisesta

Avioero ja ositus

 • Osakekirja siirtomerkinnöin
 • Osituskirja
 • Varainsiirtoverolaskelma, mikäli osituksessa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

Lahja

 • Osakekirja siirtomerkinnöin
 • Lahjakirja
 • Virkatodistus (josta selviää, onko lahjoittaja avioliitossa vai naimaton)
 • Mahdolliset valtakirjat yhteisomistajilta sekä aviopuolison suostumus, mikäli huoneisto on toisen omistuksessa, mutta yhteisenä kotina

Vaihto

 • Vaihtokirja
 • Osakekirja siirtomerkintöineen
 • Varainsiirtoveron ilmoitusosa
 • Mahdolliset valtakirjat yhteisomistajilta sekä aviopuolison suostumus, mikäli huoneisto on toisen omistuksessa, mutta yhteisenä kotina

HUOM!

Isännöitsijätoimisto ei tarkasta onko lahja- tai perintöverot maksettu. Verojen maksamisen mahdollinen laiminlyönti ei vaikuta osakeluettelomerkinnän tekemiseen.

Isännöitsijä ei tee siirtomerkintöjä osakekirjoihin, vaan toteaa, että osakekirjassa on katkeamaton siirtomerkintöjen sarja.

Kaikki vaadittavat dokumentit on esitettävä isännöitsijälle kokonaisuudessaan eikä niistä saa peittää osia.