Paloturvallisuus

Paloturvallisuus

Paloturvallisuus on taloyhtiön turvallisuuden kannalta yksi tärkeimpiä asioita. Taloyhtiöllä on oltava ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma ja erikseen nimetty turvallisuusvastaava.

Paloturvallisuuden kannalta muistettavia asioita ovat:

  • Hälytysajoneuvojen on päästävä kulkemaan esteettömästi riittävän lähelle rakennusta. Pelastustiet ja uloskäynnit sekä käytävät on siis pidettävä avoinna!
  • Liiallisen tavaran määrää huoneistossa on vältettävä, jotta palokuormat eivät kasva kohtuuttoman suuriksi.
  • Kerrostalojen porraskäytävissä ei saa säilyttää mitään tavaraa (myöskään kynnysmattoja)
  • Jokaisessa huoneistossa on oltava yksi palovaroitin jokaista 60 neliömetriä kohti. Palovaroittimen toimivuus on asukkaan/osakkaan vastuulla! Pelastuslaki velvoittaa asentamaan palovaroittimen jokaiseen huoneistoon.