Sopimusten hallinta

 

Kokonaisvaltainen sopimusten hallinta on MTR.fi:n hallintopalvelujen ytimessä. Kun taloyhtiölle tulee tarve kilpailuttaa esimerkiksi kiinteistöhuolto tai sähkösopimus, isännöitsijämme huolehtii kilpailutusprosessista sekä sen vaatimasta taustatyöstä, dokumentoinnista ja sopimuksenhallinnasta.

Mikäli taloyhtiö kokee aiheelliseksi kilpailuttaa palveluitaan, kokeneet isännöitsijämme astuvat kuvaan. He eivät ainoastaan hallitse koko kilpailutusprosessia, vaan myös huolehtivat kaikesta siihen liittyvästä taustatyöstä. Tämä sisältää tarjouspyyntöjen laatimisen, tarjousten analysoinnin sekä lopullisen sopimuksen neuvottelemisen. He myös käsittelevät tarvittavan dokumentaation tehdäkseen prosessista taloyhtiölle mahdollisimman sujuvan ja tehokkaan.

Sopimusten hallinta ei kuitenkaan rajoitu tarjouskilpailuun. Hoidamme myös sopimusten toteuttamisen, seurannan ja mahdolliset uudelleenneuvottelut sopimuskauden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että tiimimme valvoo sopimusten noudattamista, analysoi sopimusten toteutumista ja tekee tarvittavia muutoksia.

Pyrimme aina siihen, että kaikki sopimukset palvelevat taloyhtiön tarpeita ja tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Ymmärrämme, että jokainen taloyhtiö on ainutlaatuinen ja räätälöimme sopimukset heidän tavoitteidensa mukaisesti. Ei ole vähäpätöistä, miten sopimukset laaditaan ja miten niitä hallinnoidaan. Sopimuksilla voi olla suuri vaikutus taloyhtiön toiminnan tehokkuuteen ja lopulta taloudelliseen menestykseen.

Isännöitsijämme huolehtivat myös kiinteistön turvallisuudesta osana hallinnollista isännöintiämme. Yksi tärkeimmistä turvallisuustekijöistä on taloyhtiön vakuutusten hallinta ja päivitys. Käytämme vakuutusmeklaria tukena vakuutusasioissa, kuten riskeihin liittyvien arvioiden laatimisessa. Ymmärrämme, että kiinteistöturvallisuus on korvaamatonta, ja pyrimme varmistamaan, että kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Ymmärrämme MTR.fi:ssä, että sopimusten hallinta on monimutkainen ja aikaa vievä prosessi. Jatkuvat panostuksemme tehokkuuteen ja tarkkuuteen tarkoittavat kuitenkin sitä, että voimme tehdä tästä prosessista taloyhtiölle mahdollisimman yksinkertaisen ja tehokkaan. Pyrimme aina ja kaikessa toiminnassamme tuottamaan lisäarvoa ja edistämään tehokkuutta.