Viestintä

 

 

Viestintä on keskeinen osa MTR.fi:n tarjoamaa hallinnollista isännöintipalvelua. Se on usein konkreettisin ja näkyvin osa-alue taloyhtiön asukkaiden suuntaan. Tarjoamme kattavat viestintäpalvelut, jotka tehostavat tiedonkulkua ja lisäävät ymmärrystä taloyhtiön toiminnasta.

Yksi tärkeimmistä viestintäkanavistamme on asukasportaali. Tämä digitaalinen alusta tarjoaa asukkaille, osakkeenomistajille ja hallituksen jäsenille helpon ja joustavan tavan päästä käsiksi taloyhtiön perustietoihin sekä pysyä ajan tasalla ajankohtaisista asioista. Portaali tarjoaa ajantasaista tietoa ajasta ja paikasta riippumatta, mikä parantaa merkittävästi taloyhtiön tiedonkulkua.

Tarjoamme myös erillisiä viestintäpalveluita taloyhtiön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Taloyhtiön viestintäpakettiin voi kuulua esimerkiksi perussopimuksen päälle tuleva ajankohtaistiedottaminen, asukaskyselyiden tuottaminen ja analysointi sekä sosiaalisen median käyttöönotto. Palvelut voidaan räätälöidä taloyhtiön erityistarpeiden ja toiveiden mukaan.

Viestinnän tarve kasvaa korjausprojektien aikana merkittävästi. Tarjoamme taloyhtiöille erityisiä sopimusviestintäpaketteja helpottamaan urakoiden aikaista viestintää. Urakkaviestintäpakettiemme kautta tiedottaminen keskitetään isännöintitoimiston hoidettavaksi, jolloin se on säännöllistä, suunniteltua, sujuvaa ja taloyhtiön erikoispiirteet huomioonottavaa. Näin varmistetaan, että asukkaat ja osakkeenomistajat ovat tietoisia kaikista korjausprojektiin liittyvistä asioista.