Taloushallinto

Taloushallinto

Taloushallinnon osaajamme hoitavat tehokkaasti taloyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen, vastike-, vuokra ja ostoreskontran, talousseurannan ja raportoinnin, lainojen hallinnan, kulutuslaskutuksen sekä pankkiliikenteeseen liittyvät tehtävät. Kirjanpitoa tehdään reaaliaikaisesti ja käytössämme on sähköinen ostolaskujen hyväksyntä. Hyödynnämme taloushallinnassa Visma Fivaldi -talousjärjestelmän digitaalisia työkaluja, joihin taloyhtiön tai kiinteistön hallituksella on täysi näkyvyys ympäri vuorokauden. Rajoittamaton pääsy taloustietoihin keventää viestinnän ja raportoinnin taakkaa taloyhtiön ja isännöitsijätoimiston välillä sekä tukee yhteistyön avoimuutta ja sujuvuutta!

Taloyhtiön sähköinen kirjanpito

Tuotamme taloyhtiöiden kirjanpidon sähköisesti Visma Fivaldi -talousjärjestelmän avulla.  Sähköinen taloushallinto helpottaa taloustietojen seuraamista sekä nopeuttaa talouden hallinnan yleisiä prosesseja. Lisäksi sähköisillä ratkaisuilla vältetään virheitä ja voidaan taata kirjanpidon johdonmukaisuus, vaikka esimerkiksi taloyhtiön hallituksen jäsenet vaihtuisivatkin.

Taloyhtiön hallitus saa täyden näkymän Visma Fivaldi -talousjärjestelmään. Digitaalisessa ohjelmistossa kiinteistölle, eli esimerkiksi taloyhtiölle, luodaan oma sivusto, jossa kaikki hallinnointi ja dokumentointi tapahtuu. Taloyhtiön hallituksella on täydet pääsyoikeudet ohjelmiston kaikkeen sisältöön 24/7. Järjestelmästä voi tarkastaa esimerkiksi avoimia ja maksettuja laskuja sekä seurata ennakkomaksuja ja saatavia reaaliajassa. Kaikkien tositteiden ja kululaskelmien käsittely hoituu ohjelmiston avulla täysin sähköisesti, mikä nopeuttaa taloushallinnon tehtäviä merkittävästi. Lisäksi käytössä on sähköinen allekirjoitus ja laskutus.

Taloushallinnon palveluihimme kuuluvat mm.

  • Talousarvion tekeminen
  • Maksuvalmiudesta huolehtiminen
  • Rahaliikenteen ylläpito
  • Vastike-, vuokra ja ostoreskontran ylläpito
  • Kirjanpito
  • Tilinpäätös
  • Huoneistokohtaiset energia- ja vesilaskutukset

Taloyhtiöiden kirjanpito vaatii kiinteistöalan erikoisosaamista

Laaja verkostomme sekä pitkä kokemuksemme taloyhtiöiden ja kiinteistöalan taloushallinnosta takaavat, että asunto- ja kiinteistöyhtiöiden kirjanpito toteutetaan vaatimusten mukaisesti. Taloyhtiöiden ja kaupallisten yritysten taloushallinnoilla on omat erityispiirteensä, ja siksi taloyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta tulee vastata isännöintialaan erikoistunut kirjanpitäjä tai tilitoimisto. Taloyhtiöiden ja kaupallisten toimijoiden eroihin kuuluu mm. tuloslaskelmien laatiminen sekä yhtiökokouksien vaikutus talouden hallintaan. Lisäksi taloyhtiön kirjanpitoa tehdessä tulee hallita useita erikoisalatermejä aina vastikkeista vuokralaisiin ja urakointisuunnitelmista korjaushankkeisiin.

Taloyhtiön taloushallinto rakentuu pitkälti hallinnollisen isännöinnin ja teknisen isännöinnin yhdessä laatimien toimenpiteiden kirjaamisen, budjetoinnin ja seuraamisen ympärille. Tällaisia ovat esimerkiksi peruskorjaushankkeiden ja -urakointien kirjanpito. Kaupallisiin yrityksiin nähden taloyhtiön osakkaiden jakauma on tasapuolisempi. Kiinteistöalan kirjanpitäjän tuleekin ymmärtää osakkaiden rooli kiinteistön hankkeiden ja ylläpidon rahoituksessa.

Taloyhtiön kirjanpito MTR-Isännöinniltä

Tarjoamme monipuoliset taloyhtiön kirjanpitoon ja taloushallintaan liittyvät palvelut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Täysin sähköiset järjestelmämme takaavat sujuvan, kustannustehokkaan ja luotettavan palvelun. MTR:llä taloyhtiön kirjanpito on tehty kiinteistön hallituksen suuntaan äärimmäisen helpoksi. Selkeän ja läpinäkyvän kuukausihinnoittelun avulla näet etukäteen, mitä taloushallinnon palvelut maksavat, ja vältyt näin yllättäviltä kustannuksilta.