Tiedotteet

MTR-Isännöinti pitää alan toimintatapojen perusteellista tutkintaa hyvänä asiana

11.02.2021

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tiedotti 10.2.2021 kartellitutkinnan päättymisestä isännöintitoimialalla.

MTR-Isännöinnissä noudatetaan kilpailulainsäädäntöä ja yrityksessä toimitaan hinnoittelun osalta täysin itsenäisesti. Isännöintitarjoukset toteutetaan yrityksen omien hinnoitteluperiaatteiden, kustannusrakenteen ja asiakkaan tarvitsemien palveluiden mukaan. Palvelusta sovitaan kunkin asiakkaan kanssa isännöintisopimuksella. 

”Koemme alan toimintatapojen perusteellisen tutkimisen hyvänä asiana. Kaikkien toimintatapojen pitää olla selkeitä ja avoimia”, toteaa MTR-Isännöinnin toimitusjohtaja Krister Ilvonen Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnasta.  

MTR-Isännöinnin toimitusjohtaja Krister Ilvonen on jäsen Isännöintiliiton nykyisessä hallituksessa, jonka tehtävä on edistää toimialan reilua ja avointa kilpailua.

”Yrityksellemme on tärkeää, että Isännöintiliittoa kehitetään oikeaan suuntaan. Olen ollut mukana muuttamassa liiton toimintatapoja keskeisiltä osin vaihdetun johdon kanssa. Lisäksi uudistimme liiton strategian etuajassa”, Krister Ilvonen summaa Isännöintiliitossa tehtyä työtä.

KKV:n tutkinta kohdistui 2014–2017 väliseen ajanjaksoon, jolloin MTR-Isännöinnillä ei ole ollut edustusta liiton hallituksessa.

Mikäli teillä herää mitä tahansa kysymyksiä aiheesta, vastaamme niihin mielellämme.   


Lisätietoja:

Krister Ilvonen
toimitusjohtaja, MTR-Isännöinti
050 324 4024, krister.ilvonen@mtr.fi


Olemme sopeuttaneet toimintaamme poikkeusoloihin

14.04.2020

MTR-Isännöinti suhtautuu koronavirukseen erittäin vakavasti. Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme ja teemme voitavamme koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Haluamme suojata asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja työntekijöitämme. Seuraamme tiiviisti viranomaistiedotusta ja tapahtumien kulkua.

Viranomaisohjeistuksen mukaisesti henkilökuntamme työskentelee toistaiseksi pääosin etänä. Poikkeustilanne vaikuttaa työntekijöidemme arkeen ja olemmekin ottaneet käyttöön joustavia työaikaratkaisuja. Henkilöstöllämme on mahdollisuus esimerkiksi lyhennettyyn työaikaan tai työn tekemiseen joustavasti pätkissä, jotta perheillä on tässä haastavassa tilanteessa enemmän liikkumavaraa.

Tällä hetkellä epidemia ei vaikuta henkilöstövahvuuteemme, eli palvelemme asiakkaitamme normaalisti. Mikäli tilanne muuttuu, tiedotamme siitä välittömästi. Olemme tehneet jatkuvuussuunnitelmia poikkeustilanteiden varalle, jotta palveluntuotanto jatkuu mahdollisimman häiriöttömänä.

Yhtiökokoukset poikkeustilanteessa

Suomen hallitus on määrännyt, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja kielto koskee myös yhtiökokouksia. Lain mukaan yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, mutta lakia säädettäessä ei ole otettu huomioon poikkeusoloja kuten epidemiaa. Oikeusministeriö valmisteleekin parhaillaan lakimuutosta, joka sallisi yhtiökokouksen lykkäämisen määräajan yli. Lakimuutoksella myös helpotetaan kokousten järjestämistä etäosallistumisten ja valtuutusten avulla.  Hallituksen esitykset asiasta ovat tulossa lähiviikkoina. Muutosten on määrä kestää vuoden loppuun.
Lähde: Oikeusministeriön tiedote

Taloyhtiön hallitus tekee päätöksen yhtiökokouksen lykkäämisestä tai kokouksen pitämisestä etäyhteyksiä hyödyntäen. Mikäli kokous päätetään järjestää, hallitus miettii, mitkä ovat parhaat käytettävissä olevat keinot osallistua etäyhteydellä yhtiökokoukseen juuri omassa taloyhtiössä.

Yhtiövastike- ja käyttökorvaustilisiirrot

Yhtiövastikkeisiin ja käyttökorvauksiin (esim. autopaikka- tai saunavuoromaksu) liittyvät tilisiirrot ovat useimmissa taloyhtiöissämme voimassa kesäkuun loppuun asti. Taloyhtiön talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä päätetään yleensä yhtiökokouksessa. Mikäli yhtiökokousta joudutaan siirtämään, pysyvät vastikkeet ja käyttökorvaukset ennallaan. Tässä tilanteessa toimitamme uudet tilisiirrot ennen edellisen tilisiirron voimassaolon päättymistä.

Ilmoitathan ajan tasalla olevat yhteystietosi

Viestinnän helpottamiseksi pyydämme taloyhtiöiden asukkaita ja osakkaita ilmoittamaan ajan tasalla olevat yhteystietonsa nettisivuiltamme löytyvän lomakkeen kautta: https://www.mtr.fi/sahkoiset-palvelut/yhteystietojen-paivitys/

Palvelemme sähköisesti

Asiakaspalvelumme on avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti, mutta pyydämme välttämään henkilökohtaista asiointia henkilökuntamme kanssa ja toivomme yhteydenotot sähköpostitse, puhelimitse tai nettisivuilta löytyvien lomakkeiden kautta. Mikäli asiointi toimistolla on välttämätöntä, on siitä sovittava etukäteen asiakaspalvelumme kanssa.


MTR-Isännöinnissä varaudutaan koronavirukseen

18.03.2020

MTR-Isännöinti suhtautuu koronavirukseen erittäin vakavasti. Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme ja teemme voitavamme koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Haluamme suojata asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja työntekijöitämme. Seuraamme tiiviisti viranomaistiedotusta ja tapahtumien kulkua.

Olemme päivittäneet sisäistä ohjeistustamme tartuntojen leviämisen minimoimiseksi. Viranomaisohjeistuksen mukaisesti olemme suositelleet henkilökuntamme jäävän toistaiseksi etätöihin. Lisäksi olemme ohjeistaneet, miten tartuntoja ennaltaehkäistään ja miten toimia, jos epäilee koronatartuntaa itsellään tai perheenjäsenellään. 

Palvelemme sähköisesti

Asiakaspalvelumme on avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti, mutta pyydämme välttämään henkilökohtaista asiointia henkilökuntamme kanssa ja toivomme yhteydenotot sähköpostitse tai puhelimitse. Toimitamme asiakirjat vain sähköpostilla tai kirjepostilla, eli noutomahdollisuutta ei toistaiseksi ole. Pyydämme niin ikään asiakkaitamme toimittamaan kaikki dokumentit joko sähköpostilla tai kirjepostilla.

Toivomme, että taloyhtiöiden asukkaat ja osakkaat ilmoittavat ajan tasalla olevan puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa isännöinnille, jotta pystymme tarvittaessa tiedottamaan nopeasti ja tehokkaasti. Yhteystiedot voi ilmoittaa nettisivuiltamme löytyvän lomakkeen kautta: https://www.mtr.fi/sahkoiset-palvelut/yhteystietojen-paivitys/

Lisäksi kehotamme seuraamaan taloyhtiön asukassivuja, johon saat tarvittaessa tunnukset asiakaspalvelustamme.

Taloyhtiön yhteisten tilojen käyttö

Viranomaiset eivät ole toistaiseksi antaneet käyttökieltoja koskien taloyhtiön yhteisiä tiloja, kuten saunaa tai pesutupaa. Päätöksen taloyhtiön yhteisten tilojen rajoittamisesta tai kieltämisestä tekee tarvittaessa taloyhtiön hallitus. Seuraa siis kiinteistössä tapahtuvaa tiedotusta tilojen käytön osalta ja toimi ohjeiden mukaisesti.

On suositeltavaa, että koronavirukseen sairastuneet, altistuneet tai muuten itsensä sairaaksi tuntevat eivät käytä yhteisiä tiloja, ja huomioivat näin muiden terveyden.

Karanteenissa tai eristyksessä olevien toiminta taloyhtiössä

Lääkärin karanteeniin tai eristyksiin määräämän asukkaan tulee noudattaa lääkäriltä saatuja ohjeita.
Oleellisinta on elää omassa asunnossaan ja välttää kontaktia muihin ihmisiin.  

Hallituksen linjauksen mukaisesti yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet).

Jos olet karanteenissa tai eristyksissä, vältä kutsumasta kiinteistönhuoltajaa kotiisi, ellei vika edellytä välitöntä korjaamista. Tällainen vika on esimerkiksi kiireellinen vesivahinko. Vikailmoitusta tehdessä on suositeltavaa selkeästi kertoa, mikäli on karanteenissa tai eristyksissä.

Lisäksi muistutamme, että viranomaisten ohjeiden mukaisesti ylimääräisiä lähikontakteja on syytä välttää, vaikka ei karanteenissa olisikaan.

Naapuriapu

Mikäli sinulla on mahdollisuus tarjota naapuriapua karanteenissa/eristyksissä olevien ihmisten auttamiseksi, suosittelemme lämpimästi ilmoittamaan siitä jakamalla tietoa esim. postiluukusta tiputettavalla lapulla tai ilmoitustaululla.

Yhtiökokoukset ja muut taloyhtiön tapahtumat

Suomen hallitus on määrännyt, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Isännöintiliitto suosittelee, että samaa noudatetaan myös kaikissa taloyhtiöissä. Taloyhtiön yhtiökokoukseen, asukastilaisuuksiin tai talkoisiin osallistuminen ei ole syy vaarantaa kenenkään terveyttä.

Mikäli mahdollista, kannattaa yhtiökokous tai muu tilaisuus siirtää myöhempään ajankohtaan. Lain mukaan yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Lakia säädettäessä ei ole kuitenkaan otettu huomioon tällaisen epidemian aiheuttamia poikkeusoloja. Oikeuskäytäntöä ei ole myöskään siitä, miten yhtiökokoukseen osallistuminen taataan kaikille osakkeenomistajille epidemian aikana.

Jos yhtiökokous pidettäisiin tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa lain määräajan jälkeen, ei siitä seuraa suoraan mitään sanktiota taloyhtiölle tai yhtiön johdolle. Myös vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää aina sitä, että määräajan ylittämisestä aiheutuisi todellista taloudellista vahinkoa ja tämä vahinko olisi syy-yhteydessä tahallisuuteen tai huolimattomuuteen. Tällainen vahinko on kuitenkin hyvin teoreettinen ja vahinkoa arvioitaessa tulisi ottaa huomioon se, että lain määräajan ylittymiseen on vaikuttanut poikkeuksellinen epidemia-aika.

Päätös yhtiökokouksesta on kuitenkin tehtävä kussakin taloyhtiössä erikseen, sillä yhtiöissä voi olla hyvinkin erilaisia tilanteita. Jos yhtiökokouksen pitäminen on välttämätöntä ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin, voidaan kokouksen pitämisessä hyödyntää etäosallistumismahdollisuuksia. Yhtiökokousta ei ole kuitenkaan mahdollista pitää kokonaisuudessaan etäyhteyksien avulla, vaan lisäksi on aina järjestettävä fyysinen yhtiökokous. Tällöin kuitenkin riittää, että fyysisesti paikalla ovat esimerkiksi osa hallituksen jäsenistä. Etäkokousmahdollisuudesta on mainittava yhtiökokouskutsussa.

Tarvittaessa päätöksentekoon voi osallistua myös postin tai sähköpostin välityksellä, jolloin osakkeenomistajan on ilmoitettava ennakkoon kantansa yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin. Tämä osallistumistapa edellyttää mahdollisuutta tunnistaa osakas luotettavasti esim. allekirjoituksesta tai sähköpostiosoitteesta. Näiden osallistumistapojen ongelma on se, että yhtiökokouksissa voidaan tehdä myös muita päätösehdotuksia kuin hallituksen etukäteen valmistelevat esitykset. Osakkaat voivat luonnollisesti ottaa kantaa vain niihin asioihin, jotka ovat etukäteen tiedossa, ei itse kokouksessa tehtyihin esityksiin.

Osakkeenomistajat voivat kuitenkin päättää myös yhtiökokousta pitämättä sille kuuluvasta asiasta silloin, kun he ovat yksimielisiä. Tällainen päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Seuraa oman taloyhtiösi tiedotusta yhtiökokousten ja muiden mahdollisten tapahtumien osalta.

Lisätietoja

Neuvontaa ja tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta numerosta 0295 535 535.

THL:n päivittyvältä sivulta:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Kotitalo-lehden päivittyvältä sivulta:
https://www.kotitalolehti.fi/koronaepidemian-vaikutukset-taloyhtion-arkeen-ja-yhtiokokouksiin-kokosimme-kattavan-paketin-kysymyksia-ja-vastauksia/


Inno Isännöinti Oy ja MTR-Isännöinti Oy yhdistyvät 1.7.2019 alkaen

28.06.2019

Inno Isännöinti Oy ja MTR-Isännöinti Oy ovat sopineet yrityskaupasta, jonka seurauksena yritykset fuusioituvat vuosien 2019–2020 aikana. Yhdistyessään yritykset muodostavat uudenlaisen kiinteistöjohtamiseen erikoistuneen, vahvan palveluntuottajan isännöintialalle, jonka tavoitteena on toimia koko alan suunnannäyttäjänä.

”Yhdistämällä molempien yritysten vahvuudet haluamme rakentaa ketterän palveluyrityksen, joka pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistäkin nykyaikaisempia ja monipuolisempia palveluita. Yhdistyminen hyödyttää tulevaisuudessa molempien yritysten asiakkaita, kun toivottua kehitystyötä pystytään tekemään nopeammin ja tehokkaammin”, MTR-Isännöinti Oy:n toimitusjohtaja Krister Ilvonen sanoo.

Inno Isännöinti Oy:n ja MTR-Isännöinti Oy:n toimintaa jatketaan toistaiseksi omien y-tunnusten alla, eikä fuusiolla ole vaikutusta asiakassopimusten sisältöihin, ehtoihin tai hintoihin. Yhdistyminen ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä, ja asiakkaille tiedotetaan prosessin etenemisen eri vaiheista. Molempien yritysten toimitusjohtajana toimii 1.7.2019 lähtien Krister Ilvonen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Krister Ilvonen puh. 0504781105, krister.ilvonen@mtr.fi


Inno Isännöinti Oy on uuden ajan asiantuntijayritys, joka edistää ammattimaista kiinteistöjohtamista sekä kiinteistöjen jatkuvaa arvon kehitystä asunto-osakeyhtiöille, kiinteistöosakeyhtiöille sekä kiinteistösijoittajille. Tavoitteemme on edistää kiinteistöjen arvontuoton kehittymistä ja asukastyytyväisyyttä. Vuonna 1986 perustettu isännöitsijätoimisto on ISA auktorisoitu palvelutuottaja. Inno Isännöinti Oy:n tytäryhtiönä toimii Onni Isännöinti Oy, joka on kohdistanut palvelunsa pienille taloyhtiöille.
www.innoisannointi.fi

Vuoden Isännöintiyritykseksi 2018 valittu MTR-Isännöinti Oy tarjoaa asiakaslähtöisiä kiinteistönhallinnan palvelukokonaisuuksia asunto-osake- ja kiinteistöosakeyhtiöille Uudenmaan alueella. MTR-Isännöinnin palveluihin kuuluvat isännöinti-, taloushallinto-, projektinjohto-, laki- ja viestintäpalvelut sekä tekninen isännöinti. Vuonna 2000 perustetun MTR-Isännöinnin palveluksessa työskentelee yli 30 alan ammattilaista. MTR-Isännöinnillä on viisi toimipistettä Klaukkalassa, Hyvinkäällä, Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä.
www.mtr.fi


MTR-Isännöinti on valittu vuoden 2018 isännöintiyritykseksi

18.09.2018

Isännöintiliitto valitsi MTR-Isännöinti Oy:n vuoden 2018 isännöintiyritykseksi Isännöintipäivillä Lahdessa 12.9.2018. Tänä vuonna palkintojen teemoina olivat asiakkaiden kuuntelu ja asumisen strateginen kehittäminen. 

Isännöintiliitto palkitsi MTR-Isännöinnin yrityksenä, joka kehittää asumista tavoitteellisesti ja lisää asukkaiden kuuntelua monin eri kehitys- ja kokeiluhankkein. Avauksia tavoitteellisen asumisen kehittämisen suuntaan ovat esimerkiksi taloyhtiöille tehtävät strategiat, henkilökunnan kouluttaminen strategiatyöhön ja taloyhtiöiden kokouskulttuurin parantaminen.

MTR-Isännöinti tarjoaa asiakkailleen asukaskyselyjen pohjalta laadittavat taloyhtiöstrategiat, joihin kiteytetään taloyhtiön arvot, kärkihankkeet ja taloustavoitteet. Kaikki erikoisammattitutkintoa suorittavat MTR:n isännöitsijät kouluttautuvat strategiatyöhön.

– Strategia kertoo taloyhtiön tahtotilan, tulevat kärkihankkeet ja auttaa määrittämään, arvostavatko asukkaat esimerkiksi ekologisuutta valinnoissa. Myös asumisen arkeen ja viihtyvyyteen liittyvät asiat huomioidaan, sillä elämä ei ole pelkkää seinää ja kattoa. Strategioilla onkin lisätty esimerkiksi yhteisöllisyyttä asiakasyhtiöissä, MTR-Isännöinti Oy:n toimitusjohtaja Krister Ilvonen kertoo.


Yritys on konseptoinut myös taloyhtiöiden yhtiökokoukset keskittymään menneen sijasta tulevan kehittämiseen, mikä houkuttelee enemmän osakkaita mukaan. Lisäksi MTR-Isännöinnillä on käynnissä muita hankkeita, joilla kehitetään taloyhtiöiden viihtyisyyttä. Yksi esimerkki on naapurisopua edistävä Hyveet Taloyhtiössä -hanke, joka tavoitteli tänä vuonna Isännöintiteko 2018 -palkintoa.

– Asiakaskokemus ohjaa kaikkea toimintaamme ja sen kehittämistä. Tämä on tärkein asiakaslupauksemme. Esimerkiksi taloyhtiöstrategioihin on kehitteillä asiakkaiden toiveesta pitkän tähtäimen taloussuunnitelma, jossa arvioidaan vastikkeiden kehitystä ja vaikutusta asumiskustannuksiin, havainnollistaa Ilvonen.Palkinnot jaettiin Isännöintipäivillä Lahdessa 12.9.2018. Isännöintipäivät on isännöintialan suurin vuosittainen tapahtuma, jonne alan ammattilaiset kokoontuvat kouluttautumaan ja verkostoitumaan.

Isännöintiliitto palkitsee vuosittain alalla ansioituneita isännöintiyrityksiä, isännöitsijöitä ja isännöintitekoja. Vuoden 2018  Isännöintiliiton palkintojen teemoina olivat asiakkaiden kuuntelu ja asumisen strateginen eli tavoitteellinen kehittäminen.


MTR-Isännöinti ehdolla vuoden 2018 Isännöintiyritys- ja Isännöintiteko-palkintojen voittajaksi

06.09.2018

MTR-Isännöinti Oy on valittu Isännöintiliiton vuoden 2018 Isännöintiyritys- ja Isännöintitekopalkintojen finalistiksi. Tämän vuoden palkintojen teemoja ovat asiakkaiden kuuntelu ja asumisen strateginen kehittäminen.

Voittajat julkistetaan Isännöintipäivillä 12.9.2018.

Lisätietoja:
www.isannointiliitto.fi/ajankohtaista/mtr-isannointi-oy-kisaa-isannointiyritys-2018-palkinnosta/
www.isannointiliitto.fi/artikkeli/hyveet-taloyhtiossa-hanke-kisaa-isannointiteko-2018-palkinnosta/

Kuvaaja: Anne Vatén