Tietosuojaseloste (rekrytointi)

Tietosuojaseloste (rekrytointi)

MTR-Isännöinti Oy
Neilikkatie 17
01300 VANTAA

Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojesi käsittely MTR-Isännöinti Oy:ssä perustuu suostumukseesi. Olet ottanut meihin yhteyttä viestintäkanaviemme kautta, ja ilmaissut potentiaalisen kiinnostuksesi meitä kohtaan työnantajana.

Mitä tietoja keräämme sinusta

Keräämme sinusta ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeellisia rekrytointitoiminnassamme. Näitä tietoja ovat perustietosi (nimi, syntymäaika, yhteystiedot), tiedot koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja osaamisestasi, mahdollinen työhakemus, ansioluettelo ja kuva, työnhakua koskevat tiedot, henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot, mahdollisesti hankittavat henkilöluottotiedot lainsäädännön salliessa tai velvoittaessa sekä muut hakuprosessissa erikseen määritellyt muut tiedot. Tietojasi käytetään vain rekrytointitarkoituksessa.

Mistä saamme tietosi

Tallentamamme henkilötiedot on saatu sinulta tai sinun suostumuksellasi jättämästäsi yhteydenotosta tai työhakemuksesta, mahdollisista henkilö- ja soveltuvuusarvioinneista, ilmoittamiltasi suosittelijoilta ja mahdollisista henkilöluottotiedoista.

Miten suojaamme tietosi

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti. Olemme rajanneet tietoihisi pääsyä käyttöoikeuksin ja asianmukaisin teknisin suojausmenetelmin. Tietojesi käsittelyyn osallistuva henkilöstömme ja rekrytointiin mahdollisesti osallistuvat alihankkijamme noudattavat salassapitovelvollisuutta ja huolehtivat yksityisyydensuojastasi. Käytännössä henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten tietotekniikkapalveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Mahdolliset paperiset asiakirjat säilytämme turvallisessa ja lukitussa tilassa.

Henkilötietojen säilytys

Käsittelemme tietojasi ainoastaan tarpeellisen ajan, jonka jälkeen poistamme tiedot rekisteristämme. Poistaessamme henkilötietosi rekrytointirekisteristä, mahdollinen rekrytointiprosessi päättyy samalla. Jos teemme kanssasi työsopimuksen, siirrämme rekrytointirekisteristä työsuhteesi luomisen ja ylläpitämisen kannalta olennaiset tiedot henkilöstörekisteriimme.

Tietojen siirto Europaan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, paitsi ulkopuolisen tietotekniikkapalveluntarjoajan palvelintoiminnassa. Tällöin henkilötietosi suojataan US-EU Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti.

Tarkastusoikeus

Sinulla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseäsi koskevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole sinua koskevia tietoja. Annamme em. tiedot pyynnöstäsi. Sinulla on myös oikeus vaatia sinua koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä.

Tarkastus- ja korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti erillisenä dokumenttina ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen:

MTR-Isännöinti Oy
lakimies Sanna Pajusalo
Neilikkatie 17, 01300 Vantaa

sähköposti: sanna.pajusalo@mtr.fi

Valvontaviranomainen

Sinulla on oikeus saattaa henkilötietolakia koskeva asia valvontaviranomaisten käsiteltäväksi (tietosuojavaltuutettu).