Vaikuttaminen isännöintialalla

MTR-Isännöinti haluaa olla aktiivisesti mukana vaikuttamassa isännöintialaan ja sen kehittämiseen.
Henkilökuntamme osallistuu säännöllisesti alan tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Vuonna 2017 MTR-Isännöinnin henkilökunnalla on edustuksia/luottamustoimia seuraavasti

Krister Ilvonen
Hallituksen jäsen, Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry

Marianne Aho
Isännöinnin erikoisammattitutkinnon perustetyöryhmä (OPH)
Isännöinnin ammattitutkinnon suorittajien arviointitehtävät (Kiinteistöalan Koulutussäätiö)

Isännöintiliiton vuoden 2017 työryhmät

Krister Ilvonen, ASREK-työryhmä
Kati Toivanen, Kotitalo-työryhmä
Lauri Mankki, Hallitustyön käsikirja isännöinnille-työryhmä
Petri Haapa-aho, Taloyhtiön strategia-työryhmä